Logo

Vad är ett lyftbord?

LyftbordEtt lyftbord är precis vad namnet antyder. I sin enklaste form är det en plattform eller ett bord som
kan höjas eller sänkas till önskvärd höjd inom sitt vertikala rörelseomfång.

 

 

 


Lyftbordets ingående delar:

 

Lyftbordets bottenram

Lyftbordets Bottenram
Lyftbordets bottenram stödjer resten av enheten. Den måste vara kraftig, stark och stabil. I de flesta fall har den utformats för att vara placerad på golvet men kan också byggas in i en grop eller förses med hjul eller utrustas med ett pallunderede för att göra lyftbordet mobilt.Lyftbordets saxar

 
Lyftbordets saxar
Lyftbordets saxar ger verklig och jämn vertikal rörelse samtidigt som plattformen eller toppen stöds. De två saxbensuppsättningarna sitter ihop med axlar i mitten av böjaxlarna samt de övre och nedre ledade ändarna.


 

Lyftbordets bordsskiva

Lyftbordets bordsskiva
Bordskivan till ett lyftbord kan ha vilken storlek som helst som är kompatibel med lyftbordets bottenram och saxar. Men framför allt kan bordskivan inte vara mindre än längden eller bredden på saxarna/bottenramen. Bordsskivor kan vara längre än saxarna/bottenramen. Bordsskivorna kan utrustas med ett stort utbud av tillbehör som transportbord, vändskivor, tiltbord eller bord utrustade med byglar eller speciella arbetsfixturer.


Lyftbordets hydraulaggregatLyftbordets hydraulaggregat
Hydraulaggregatet (mestadels elektrohydrauliskt) består av en elektrisk motor, en hydraulisk pump, en hydraulisk tank, hydraulisk cylinder, rörledningar, ventiler och elektriska kontrollsystem. När UPP knappen är aktiverad, pumpar pumpen hydraulolja från tanken in i cylindrarna vilket får kolven och axeln att röra sig. Hydraulcylindern är mekaniskt länkad till saxen och driver dem att höja plattformen. En backventil i den hydrauliska kopplingen mellan pumpen och cylindern hindrar hydrauloljan att flöda bakåt så att bordsskivan förblir på den höjd den var när UPP-knappen släpptes. När NER-knappen aktiveras, öppnas en solenoidventil och låter hydrauloljan flöda tillbaka till tanken. Motorn går inte när lyftbordet sänks. Bordskivans egenvikt gör att trycket i cylindern tvingar hydrauloljan att flöda tillbaka till tanken. En flödeskontrollventil på sänkventilen VE25, kan justeras för att ge önskad sänkhastighet. När NER-knappen är avaktiverad stängs sänkventilen och bordet förblir på samma höjd som det är när knappen är aktiverad. Ventilanordningen förhindrar att bordet sänks när det är strömavbrott.


 

Lyftbordets manöverdon

  

 

 
Manöverdon
Manöverdonet kan antingen vara ett handmanöverdon eller fotmanöverdon.
Lyftbordens fördelar

Inom industrin finns ett kontinueligt behov av att lyfta och placera arbetsdelar och material. Om de anställda
blir ombedda att utföra lyften och placera utan hjälp av elektrisk mekanisk utrustning, kan resultatet variera
från utmattning och låg produktivitet till allvarliga personskador. Mellan dessa två ytterligheter finns skador
som härrör från kontinuerliga, upprepade lyft och konstiga ställningar, som ryggont och karpaltunnel-syndrom.
Lyftbord är en idealisk lösning på lyft- och positionsproblem av följande skäl:

 1. Stabil plattform
  Till skillnad från hissar, kranar eller manipulatorer, erbjuder lyftbord en stabil plattform för att lyfta och sänka
  material. Risken att oavsiktligt tappa ett arbetsstycke är mycket mindre och faran för att hängande last svänger
  och orsakar skada på personalen undanröjs.
 2. Gränslös höjdreglering
  Ett lyftbord är designat för att röra sig smidigt upp och ner, till vilken höjd man vill och bibehålla den höjden även
  vid strömavbrott.
 3. Mångsidighet
  Det finns lyftbord med ett stort urval möjligheter som transportplattformar, tiltande plattformar och plattformar
  med specialbyglar och automatiska inställningsanordningar.
 4. Programmerbar rörelse
  Rörelse kan programmeras och bord kan byggas in i speciella hanteringssystem.
 5. Flyttbar
  Lyftbord kan göras i flyttbara utföranden med hjälp av hjul och i delvis flyttbart utförande med hjälp av en pallyftare.
 6. Stort vertikalt omfång
  Lyftbord kan installeras i grop för att erhålla absolut nolläge eller i golvhöjd, golvmonterade versioner eller utrustade
  med flera saxben för höga lyft. En annan möjlighet är lågprofilbordet. Genom det låga nedfällda läget, behöver
  lågprofilbord inte monteras i grop eftersom de kan placeras direkt på golvet.
 7. Litet underhåll
  Lyftbord är tåliga, slitstarka maskiner som designats för att erbjuda många års pålitligt arbete med minimalt underhåll.

 

Följ oss på facebookFölj oss på YouTube