Logo

Lyftbord - tillbehör

Till EdmoLift's lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. Nedan kan du se illustrationer på de vanligaste tillbehören som vi kan utrusta våra lyftbord med. Det finns en del viktiga frågeställningar som bör beaktas vid val och placering av tillbehöret samt lyftbordets omgivning.

 • Kommer någon att åka på lyftbordet?
 • Kommer lyftbordet installeras i en grop?
 • Kommer lyftbordet att köras över i nersänkt läge?
 • Kommer lyftbordet installeras utomhus eller inomhus?
 • Kommer lyftbordet att användas väldigt intensivt?
 • Kommer det krävas extra säkerhetsfunktioner runt lyftbordet?
 • Kommer lyftbordet att behöva flyttas?
 • Kommer lasten att behöva snurras?

HD-utförande för bord i intensiv körning

Lyftborden är i standardutförande utrustade för god och långvarig funktion i "normal" drift. Vid intensiv körning med hög belastning, snabb hastighet, tuff miljö och kanske i flerarbetsskift krävs att borden ibland överdimensioneras och HD-utrustas. HD-utförande ska användas när antalet lyftcykler överstiger 10.000/år eller om antalet kontinuerligt är fler än 10/timme. Utförandet innebär kullagrade hjul, bearbetade axlar, smörjnipplar i alla leder samt dränering av cylindrar till tank.

Offereras på begäran

 • Centralsmörjning 
 • Explosionsskydd  
 • ESD-utförande 
 • Annan kulör
 • Galvanisering
 • Rostfritt utförande
 • HD-utförande

När tilläggsutrustning skall monteras, beskriver vi placeringen enligt följande skiss

B1 kallas även för den fasta sidan av lyftbordetLyftbord skiss

Skyddsräcke med grind
Skyddsräcke med grind
Lyftbord - tillbehör


Följ oss på facebookFölj oss på YouTube