Logo

Lyftbordens Säkerhet är viktigast

Illustration säkerhet lyftbord

Konformitets- eller inkorporeringsdeklarationer

Våra lyftbord och WP lyftvagnar är designade och tillverkade i enlighet med kraven i lyftbordsstandard
EN 1570-1 och lyftvagnsstandard ISO 3691-5:2014 varvid kraven för maskineri, lågspänning och EMC-direktiv är
uppfyllda. Alla produkter är utrustade med CE-märkning och inkluderar CE konformitetsdeklaration eller
i vissa fall en inkorporeringsdeklaration. I korthet kräver dessa standarder följande:

Declaration of conformity EN 1570-1 logo
EN 1570-1 lyftbordsstandard Specificerar säkerhetskraven för lyftbord som används för att lyfta och/eller sänka material och/eller personer som färdas med bordet för att ta hand om det transporterade materialet.

- Där lyftbordet ej passerar något stannplan.
- Där lyftbordet ej betjänar mer än två stannplan.

 • Regler för lastningsförhållanden, styrka och stabilitetsberäkningar.
 • Kraven på säkerhetsarrangemang om personer, hjulförsett gods etc. färdas med lyftbordet.
 • Konstruktionens minsta säkerhetsavstånd, med eller utan säkerhetsram.
 • Skyddsanordningar för olika tillämpningar för att förhindra att personer, gods eller fasta installationer inom
  bordets arbetsområde skadas.
 • Högsta tillåtna lyft-, sänk- och periferhastigheter
 • Överbelastningsskydd.
 • Anordningar för att förhindra att lyftbordet sänks hastigt om en slang går sönder och att förhindra risker
  som orsakas av oavsiktlig sänkning p.g.a. oljeläckage, stoppa sänkning vid slangbrott och förhindra
  risker som orsakas av oavsiktlig sänkning p.g.a. läckage. EdmoLifts nya hydrauliska och elektriska
  standardsystem uppfyller kraven, vilket är ovanligt för lyftbordssystem från andra tillverkare.
 • Krav på typen av kontrollsystem, som att inkludera en nödstoppsanordning och möjligheten att förhindra
  otillåten användning.
 • Test av alla produkter före leverans.
 • Omfattande drift- och underhållsinstruktioner och märkning, för att ge klara anvisningar om driften, varningar
  beträffande möjlig felanvändning och risker, av lyftbordet och allt som kan inträffa i närheten av lyftbordet.
  Även att tillhandahålla instruktioner för installation, inspektioner och underhåll, för att ge användaren ökad
  ekonomisk användning av EdmoLift lyftbord.


Standard för pallyftare ISO 3691-5:2014 (för WP-serien) Specificerar säkerhetskraven för pallyftare (WP-lyftare) som är
utrustade med gafflar, plattform eller annat tillbehör, med gångstyrd förflyttning, som används för att flytta, lyfta
och sänka material.

 • Regler för lastningsförhållanden, styrka och stabilitetsberäkningar, inklusive omfattande test.
 • Krav för anslutningsenheter för att förhindra att lasten faller av.
 • Krav på minsta säkerhetsavstånd inom konstruktionen.
 • Instruktioner för att förhindra att personer, gods eller fasta installationer skadas inom WP-lyftarens arbetsområde.
 • Handtaget har ergonomisk design.
 • Hjulskydd och parkeringsbroms.
 • Skyddsanordningar för överbelastning.
 • Högsta tillåtna lyft- och sänkhastigheter.
 • Krav på de elektriska- och kontrollsystemen.
 • Omfattande drift- och underhållsinstruktioner och märkning, för att ge klara anvisningar om driften, varningar
  beträffande möjlig felanvändning och risker, av WP-lyftaren och allt som kan inträffa i närheten av lyftbordet.
  Även att tillhandahålla instruktioner för installation, inspektioner och underhåll, för att ge användaren ökad
  ekonomisk användning av EdmoLift WP-lyftare.

 

Följ oss på facebookFölj oss på YouTube