Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Ett ergonomiskt sätt att göra rent sjukhussängar

För att göra rent en sjukhussäng krävs det att man måste böja, sträcka sig och krypa omkring på golvet för att komma åt alla delarna på sängen, vilket inte är bra ur ett ergonomiskt perspektiv.

För personalen skulle få en bättre ergonomi installerades ett lyftbord med låg profil av modellen TCB 1000B (heter numera CCB 1000B). Lyftbordet sänktes ner i golvet för att göra det så ergonomiskt som möjligt, samtidigt som det tar upp minimalt med utrymme då det inte är i användning.