Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Lastning och lossning av pappkartonger

Lastning och lossning av pappkartonger blir lättare med ett lyftbord som har låg profil, på bilden ser du ett lågprofilsbord, TCL 1000B i rostfritt utförande som installerades av vår distributör i England, EdmoLift UK.

Edmolift UK