Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Lasta av eller på skadade personer vid olika kajer.

Att lasta av eller på skadade personer vid olika kajer har tidigare varit ett stort problem för personalen ombord. Men hjälp av ett kundanpassat lyftbord, TMD 1500 monterat i aktern på båten så underlättas detta arbete och kan utföras på ett säkrare sätt.