Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Lyftbord med rullbana för en effektivare produktion

För att effektivisera produktionen installerades lyftbord med rullbana monterad på bordsskivan. Lyftborden lyfter pallarna till rätt höjd för stapling av trämaterial som sedan sänks ner och rullas av lyftbordet för vidare transport i anläggningen.

I dagsläget har anläggningen 70 enheter som de ni ser på bilderna.

0002244459