Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Underhållsarbete av flygplan på Arlanda flygplats utförs enklare med ett lyftbord.

Reparationsarbeten av flygplan på Arlanda flygplats har underlättas med hjälp av en lastbil som har en vertikal dubbelsax, TXD 4000 monterad på flaket. Installationen av lyftbordet gjordes av Sala Kaross AB.

0002239788