Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Olika lyfthöjder för olika modeller av truckar

En engelsk distributionscentral var i behov av att kunna anpassa lastbryggans nivå för att passa många olika modeller av truckar som ska lasta och lossa gods. För att lösa problemet installerades två lyftbord, modell TV 10000 av vår distributör EdmoLift UK.