Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Lift för funktionshindrade – designad för att passa in i byggnadens arkitektur

För att säkerställa kundens högt ställda designkrav arbetade EdmoLift i nära samarbete med byggnadens arkitekt. Resultatet blev en TA 2000 med räcken och grindar i borstat rostfritt stål och glas. Lyften är installerad i receptionen på högkvarteret för en stor europeisk bank i Storbritannien.
EDUK