Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Båt för rullstolsburna

Båten är utrustad med två lågbyggda lyftbord av modell TCL 1000. Det första bordet hjälper de rullstolsburna personerna ombord, det andra bordet är monterat i styrhytten och lyfter den rullstolsburne passageraren till en nivå som gör det möjligt att se vart båten åker.
Lift Quality 2250903