Läs mer om produkten i den här lösningen.

Print

Handikapplyft till en camping

En handikappad campingägare behövde en lyft för att på ett smidigt sätt ta sig in i husvagnen. För att lösa problemet installerades ett lyftbord med låg profil. Lyftbordet är placerat i en grop och har ett externt hydraulaggregat vilket är placerat inne i husvagnen. För att förhindra halkolyckor är bordsskivan även utrustad med en durkplåt i aluminium.
Lift Quality