Logo
2013-02-26


EdmoLift byter affärssystem

Den första mars byter vi ut vårt nuvarande affärssystem Movex till affärssystemet Monitor. En orsak till bytet är att vi behöver få bättre support genom hela produktionskedjan. För tio år sedan var specialanpassade produkter 35 % av vår omsättning, idag är den siffran uppe i 80 % vilket ställer högre krav på affärssystemet. Bytet är även vårt nästa steg i projekt P150 där målet är att nå 150 miljoner SEK i omsättning verksamhetsåret 2014/2015.

Som ni säkert förstår blir det mycket nytt att lära sig under uppstarten och våra medarbetare kommer att vara väldigt sysselsatta. Vi är väl förbered inför bytet men det kommer att vara en helt annan sak att köra systemet live än den utbildning och träning vi genomgått.

Vi ber er därför ha lite tålamod om saker tar lite längre tid än normalt.

Vill du lära dig mer om affärssystemet Monitor, vänligen besök: http://www.monitor.se

Monitor affärssystem
Följ oss på facebookFölj oss på YouTube