Logo
2010-03-02


Arbetslöshet som möjlighet.

Det senaste årets kris kommer säkert att innebära en ökad arbetslöshet i Tyskland och även i övriga världen. Nästan hela västvärlden har understött banker och industri utöver sin egentliga kapitalkraft. Det kommande året har därför de flesta regeringarna planerat att minska sitt stöd för att återgå till normal politik.

När stödåtgärderna upphör är det stor risk att en stor del av industrin kommer att reagera med avskedanden och rationaliseringar av olika slag för att inte förlora i konkurrenskraft eller driva verksamheten med förlust.

Under de senaste åren har bilindustrins underleverantörer övertagit mer och mer av arbetet inom bilproduktionen i Tyskland. Grunden härtill är större flexibilitet i avtalen mellan arbetsgivare och speciellt kollektivanslutna medarbetare. Dessutom ger varje område större utrymme för specialisering och rationalisering. I dag sysselsätter underleverantörerna totalt ca 300 000 medarbetare och omsätter ca 70 miljarder €. (1998 ca 280 000 medarbetare / 43 miljarder €. )

Rationaliseringen förutsätter stora volymer. Produktionsvolymen har ökat kraftigt under de senaste 10 åren men inte personalstyrkan. I vissa delar avskedas personal trots större volymer. Här aktualiseras frågan:

Vad innebär detta för oss lyftbordstillverkare?

Lyftbord användes ofta som hjälp för medarbetare vid sin uppgift att tillföra material till pressar, stansar, fräsar, lasermaskiner o.s.v. Företagen utvecklar ständigt nya metoder, som gör det möjligt att öka serierna utan att öka personalstyrkan. Ofta ser man att en medarbetare "springer" mellan två maskiner. För några år sedan hade en medarbetare "sin egen" maskin. Antalet insatta lyftbord är inte beroende av antalet medarbetare, utan mer av seriestorleken som bearbetas. Är medarbetaren hårt belastad ökar lyftbordsbehovet.

Vår senaste order från ZF med 5 enheter bestående av 4st ALT 750 på ett podium är en bekräftelse på denna utveckling. Där tidigare 4 medarbetare arbetade med 4 enskilda pressar har ZF investerat i 5 maskinceller som var och en utför arbetet för 4. En maskincell betjänas av en medarbetare, men man behöver 4 Armlyftar!!!

 

Armlyftar ZF Tyskland

Följ oss på facebookFölj oss på YouTube