Logo

Här finns vi

EdmoLifts distributörer är fullt utbildade och mycket kompetenta att lösa specifika WP- och hanteringsproblem. De har lyftbords lösningar och kan hjälpa dig att hitta problemen innan de inträffar.

Genom att arbeta med hundratals företag, ger dessa distributörer regelbundet råd som resulterar i mycket förbättrad produktivitet, personalsäkerhet och moral. I de flesta fall betalar utrustning från EdmoLift sig inom mindre än ett år men ibland redan efter några veckor.

Be din distributör av EdmoLift att göra en värdering i dina lokaler. Distributören ställer gärna upp och inspekterar din verksamhet och skriver en rapport med detaljerade områden och moment där fördelar finns med att använda vertikal lyft- och WP-utrustning.

Kontor
Exportmarknader

Är du också intresserad av att bli distributör, ber vi dig snarast ta kontakt med oss.


Välj ett land för att hitta din närmaste återförsäljare.

Följ oss på facebookFölj oss på YouTube